Διανομή ΝΕΩΝ βιβλίων Διδακτικής για το Δ΄ Εξάμηνο

Κατηγορία: Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης Τελευταία ενημέρωση : Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017 Γράφτηκε από τον/την Μιχαλοπούλου Σταματία

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες του Δ΄ Εξαμήνου (έτος εισαγωγής: 2015) να προσέλθουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (313Γ, Παλ. Φιλοσ.) για να παραλάβουν τα βιβλία Διδακτικής:

1) Unterrichtbeobachtung und kollegiale Beratung

2) DaF für Kinder (DLL8)

σε μία από τις παρακάτω ημερομηνίες διανομής:

Δευτέρα, 12.6.2017, 11.00-13.00

Πέμπτη, 15.6.2017, 11.00-13.00

Τετάρτη, 21.6.2017, 11.00-13.00

Απαραίτητο: κάποιο επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά σας (φοιτητική ή αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα βιβλία αυτά θα χρησιμοποιηθούν καθ΄ όλη τη διάρκεια των σπουδών σας και δεν θα υπάρξει άλλη δυνατότητα να τα παραλάβετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για όσους/ες δεν μπορείτε να προσέλθετε αυτοπροσώπως, υπάρχει η δυνατότητα να το παραλάβει αντιπρόσωπός σας με εξουσιοδότηση.