ΑΚ0148: ΄Εναρξη μαθήματος κ. Καλαϊτζή

Η πρώτη συνάντηση για το μάθημα ΑΚ0148 της κ. Καλαϊτζή θα γίνει την Παρασκευή, 15.02.2019 (18.30-21.00 αιθ. 105).

Το επόμενο μάθημα, προγραμματισμένο για την Παρασκευή, 22.02.2019 δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η αναπλήρωση του παραπάνω μαθήματος θα γίνει την Τετάρτη, 27.02.2019 ώρα 18.30-21.00 στην αίθουσα 105.


Εκτύπωση