Vergangene Veranstaltungen

 

Veranstaltungen bis SS 2016 Schwerpunkt Linguistik und Didaktik


Veranstaltungen bis SS 2016 Schwerpunkt Literatur und Kulturwissenschaft


Die Veranstaltungen sind gleich für beide Schwerpunkte:

 

Sommersemester 2020

17.02.20 (18.30, αιθ. 102A, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής)
Σοφία Κοκκίνη (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο", Α.Π.Θ.)
"Spuren der Romantik im Naturdiskurs des 20. und 21. Jahrhunderts"

19.05.20
Σοφία Κεφαλίδου (Διδάκτωρ του τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ (Α.Π.Θ.)).
"Aναπαράσταση φωνών στον ειδησεογραφικό λόγο"

02.06.2020
Βιβή Παυλοπούλου (ΜΑ Γλωσσολογίας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας κ Φιλολογίας, Α.Π.Θ.)
"Η πανδημία της μετανάστευσης και η μετανάστευση της πανδημίας: Πολυτροπικές μεταφορές στην πολιτική γελοιογραφία"

Wintersemester 2019-20

08.10.19 Offenes Kolloquium, auch für Studierende des Diplomstudiengangs (18.30-20.30, Raum 014, Altes Gebäude der Philosophischen Fakultät)
Gastvortrag von Prof. Dr. Andreas Kelletat (Germersheim) zum Thema
Leben und Werk der Übersetzer. Zu einem neuen germanistisch-interkulturellen Forschungsfeld

10.10.2019 Offenes Kolloquium, auch für Studierende des Diplomstudiengangs (18.30-20.30, Raum 109, Neues Gebäude der Philosophischen Fakultät)
Prof. Dr. Dr. h.c. Konrad Ehlich (Ehrendoktor der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie)
„Ist wissenschaftliches Schreiben eigentlich eine Frage des Stils ?“

29.10.2019 (18.30-20.30, Raum 109, Neues Gebäude der Philosophischen Fakultät)
Τσαπακίδου, Κική (Υπ. Διδακτόρισσα Θεωρητικής Γλωσσολογίας, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Α.Π.Θ.)
«Η δυναμική της μεταφοράς και η επιτέλεση της ενσυναίσθησης σε e-forum αλληλοϋποστήριξης ατόμων με ψυχικά προβλήματα»

12.11.2019 (18.30-20.30, Raum 109, Neues Gebäude der Philosophischen Fakultät)
Mπαλτζή Μαρία (Απόφοιτος του Π.Μ.Σ. "Γλωσσολογία της Νοτιοανατολικής Μεσογείου", Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
«Εναλλαγή γλωσσικών κωδίκων και κατασκευές ταυτότητας στο πλαίσιο δίγλωσσων συνομιλιών»

10.12.2019 (18.30-20.30, Raum 102, Neues Gebäude der Philosophischen Fakultät)
-- Α) Παναγιωτίδου Εύη (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο", Α.Π.Θ.)
«Η υποστήριξη αναγνωστικών δυσκολιών στο μάθημα της Γερμανικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας στο ελληνικό Γυμνάσιο: Αξιολόγηση, παρέμβαση και οφέλη»
-- Β) Αλέξανδρα Σαββίδου (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο", Α.Π.Θ.)
“Schülermeinungen über die Sprachmittlung im Deutschunterricht : Eine Fallstudie des experimentellen Gymnasiums der Universität Mazedonien“

17.12.2019 (18.30-20.30, Raum 109, Neues Gebäude der Philosophischen Fakultät)
Prof. Dr. Wolfgang Müller Funk (Universität Wien)
"Das Mittelmeer als transkultureller Raum. Vorstellung und Diskussion eines Projektes"

14.01.2020 (18.30-20.30, Raum 102, Neues Gebäude der Philosophischen Fakultät)
Μαρία Παναγιώτου (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο", Α.Π.Θ.)
Εφαρμογή στρατηγικών για την κατάκτηση του λεξιλογίου στο μάθημα των γερμανικών στα δημόσια σχολεία

21.01.2020 (18.30-20.30, Raum 102, Neues Gebäude der Philosophischen Fakultät)
Ελένη Χατζηβασιλείου (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο", Α.Π.Θ.)
Code Switching bei Studierenden der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie der A.U.Th.. Eine komparative Studie zwischen bi- und monolingualen Studierenden.

Sommersemester 2019

19.03.2019: Masterclass mit Artemis Alexiadou
http://demines.del.auth.gr/en/events-program

02.04.2019:
Prof. Dr. Frank Zipfel (Gutenberg-Institut für Weltliteratur und schriftorientierte Medien, Johannes Gutenberg-Universität Mainz)
Eine Weltrepublik der Literatur(en)?


16.04.2019:
Prof. Dr. Renata Cornejo (Ústí nad Labem, Tschechien)
Interkulturelle Literatur am Beispiel der AutorInnen aus der ehemaligen Tschechoslowakei

07.05.2019:
PD Dr. Claudia Schmölders:
Faust & Helena. Eine deutsch-griechische Faszinationsgeschichte.
Präsentation: Prof. Dr. Martin Voehler (Abtl. für Gräzistik, Aristoteles Universität)

14.05.2019: Dr. Britta Marschke (GIZ)
Kontrastive Alphabetisierung für Zugewanderte 
(18:30 Uhr, AUTh Campus, Central Library)
Der Vortrag steht jetzt als Video zur Verfügung hier: https://www.auth.gr/video/26565
[PowerPoint-Präsentation]

15.05.2019:  Prof. em. Dr. Hans Eideneier, Raum 109
Womit wedelt der Hund?
Griechisch-Deutsche Sprechkontraste und die Folgen.

28.05.2019:  Natasa Jovanov (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο")
Η Κατάκτηση παρελθοντικών χρόνων από Ελληνόφωνους και Σερβόφωνους μαθητές γερμανικής ως ξένης /Γ2 γλώσσας.

04.06.2019: Marlene Danner (Universität Wien)
Der Lexikonroman des 20. und 21. Jahrhunderts - Von A nach Z im analogen Hypertext

Wintersemester 2018-19

16.10.2018 (19.00-20.30, αιθ. 102, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής)
Τσιώμου Κατερίνα, Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο", Α.Π.Θ.
"Zur Rolle der Selbstevaluation am Beispiel der Fertigkeit Schreiben bei DaF-Studierenden" 

30.10.2018 (19.00-20.30, αιθ. 109, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής)
Γιαννάκη Ντόρα (Πολιτικός Επιστήμονας – Εμπειρογνώμονας Πολιτικών Ασφάλειας & Δικαιοσύνης, Διδάσκουσα στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας)
«Νεολαία και ριζοσπαστικοποίηση: Αιτίες, διαδικασίες και ταυτότητες» 

27.11.2018 (18.45-21.00, αιθ. 109, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής)
Τάνια Παπαδημητρίου (Διευθύντρια 4ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας, πρ. Σχολική Σύμβουλος) & Χαράλαμπος Σαχπατζίδης (Εκπαιδευτικός ΠΕ07)
«Διαθεματική μάθηση: Η εφαρμογή της σύγχρονης διδακτικής προσέγγισης CLIL στη Γερμανική γλώσσα στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση»

04.12.2018 (19.00-20.30, αιθ. 109, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής)
Γεωργάλου Μαρίζα (Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Διδάσκουσα στο ΕΚΠΑ και στο ΕΑΠ)
«Κατασκευές της ελληνικής νεομεταναστευτικής ταυτότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης»

22.01.2019 (18.30-20.30, αιθ. 102 - 102A, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής)
Αρχάκης Αργύρης (Καθηγητής Ανάλυσης Λόγου και Κοινωνιογλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών)
«Yβριδικές ταυτότητες σε μαθητικά γραπτά μεταναστών/τριών στην Ελλάδα: η διαχείριση ρατσιστικών περιγραφών»

Sommersemester 2018

20.03.2018 (18.30-21.00, Raum 102, im Neuen Gebäude der Philosophischen Fakultät)
Dr. Αναστάσιος Ιωαννίδης (MA-Studiengang)
Postkoloniale Ansätze am Beispiel von A. Abdourahman Waberis Roman In den Vereinigten Staaten von Afrika und Jonas Lüschers Novelle Frühling der Barbaren

27.03.2018 (18.30-21.00, Raum 105, im Neuen Gebäude der Philosophischen Fakultät)
Prof. Dr. Jutta Wolfrum
Mehrsprachigkeitsförderung unter Berücksichtigung von Herkunftssprachen

17.04.2018 (18.30-21.00, Raum 102, im Neuen Gebäude der Philosophischen Fakultät)
Μαρία-Ειρήνη Θεοχάρη (MA-Studiengang)
Der Pikaro als Delinquent

24.04.2018 (18.30-21.00, Raum 102, im Neuen Gebäude der Philosophischen Fakultät)
1. Αγαθή Μπαζάνη (MA-Studiengang)
Die Shoah in Thessaloniki im Gedächtnis der Gegenwartsliteratur

2. ΄Αννα Σπυρίδου (MA-Studiengang)
Formen und Funktionen der Verwandlungen in den Werken Der goldene Topf von E.T.A. Hoffmann und Die letzte Welt von Christoph Ransmayr

08.05.2018 (18.30-21.00, Raum 102, im Neuen Gebäude der Philosophischen Fakultät)
PD Dr. Carmen Ulrich (Bergische Universität Wuppertal)
„Nichts Schönres unter der Sonne als unter der Sonne zu sein ...“ Über Lust und Verlust in Ingeborg Bachmanns Lyrik

29.05.2018 (18.30-21.00, Raum 102, im Neuen Gebäude der Philosophischen Fakultät)
1. Ιωάννα Ψύχου (MA-Studiengang)
"Landeskundliches und kulturelles Lernen im griechischen schulischen DaF-Unterricht der Sekundarstufe I auf Grundlage des Curriculums Einheitlicher Lehrplan für Fremdsprachen (EPS-XG)"

2. Βασίλης Καρατίδης (MA-Studiengang)
"Die Rolle von Lehrerfragen im DaF-Unterricht: Eine funktional-pragmatische Untersuchung"

05.06.2018 (17.00, Raum 102, im Neuen Gebäude der Philosophischen Fakultät)
Virginia Falataki (MA-Studiengang)
Die literarische Verarbeitung der Wirtschaftskrise Griechenlands in der deutschsprachigen Reiseliteratur (M. Streeruwitz, L. Scherzer, F. Eder)

Wintersemester 2017-18

03.10.2017 (19.00-21.00, Raum 102, im Neuen Gebäude der Philosophischen Fakultät)
Δέσποινα Τσακίρη (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο", Α.Π.Θ.)
Kampfmetaphorik im Finanzkrisendiskurs: Das Beispiel des Nachrichtenportals „Spiegel Online“

Χαρίκλεια Θεοδωρίδου (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο", Α.Π.Θ.)
Die Erinnerung an die Auslöschung der Jüdischen Gemeinde Thessalonikis in der Gegenwartsliteratur.

Caterina Maccioni (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο", Α.Π.Θ.)
Die Shoah in Thessaloniki im literarischen Gedächtnis: Der Fall Lucillo Merci.

10.10.2017 (19.00-21.00, Raum 109, im Neuen Gebäude der Philosophischen Fakultät)
PD Dr. Monika Albrecht (Universität Vechta)
Griechenland als Postkolonialismus-Verlierer

17.10.2017 (19.00-21.00, Raum 102, im Neuen Gebäude der Philosophischen Fakultät)
Χριστίνα Χατζηγιαννίδου (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο", Α.Π.Θ.)
Aspekte der Migration in der Talk-Show „Maischberger“: Eine kritisch-diskursanalytische Untersuchung

31.10.2017 (19.00-21.00, Raum 102, im Neuen Gebäude der Philosophischen Fakultät)
Dr. Jutta Fortin (Universität Wien)
Menschen, Dinge und fantastische Abwehrmechanismen.

12.12.2017 (19.00-21.00, Raum 102, im Neuen Gebäude der Philosophischen Fakultät)
Φωτεινή Ταβλαρίδου (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο", Α.Π.Θ.)
Die nationalsozialistische Okkupation Griechenlands im Familiengedächtnis der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur.

23.01.2018 (19.00-21.00, Raum 102, im Neuen Gebäude der Philosophischen Fakultät)
Κυριακή Σισμανίδου (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο", Α.Π.Θ.)
Kulturreflexives Lernen im DaF-Unterricht der Sekundarstufe II in Griechenland.
Ein Unterrichtsvorschlag zum Thema "Essen"

Sommersemester 2017

31.01.2017 (19.00-21.00, Raum 105, im Neuen Gebäude der Philosophischen Fakultät)
Vassiliki Papadopoulou (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο", Α.Π.Θ.
Antike Helden in zeitgenössischen literarischen Texten: Entmythisierungsstrategie.

14.02.2017 (19.00-21.00, Raum 105, im Neuen Gebäude der Philosophischen Fakultät)
Maria Tassopoulou (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο", Α.Π.Θ.
Das Motiv der Vergangenheit in der Gegenwartsliteratur: Die Krise der Weimarer Republik in der zeitgenössischen Kriminalliteratur.

21.02.2017 (19.00-21.00, Raum 109, im Neuen Gebäude der Philosophischen Fakultät)
Martin Scharnhorst (Theaterregisseur und Übersetzer)
Theatersprachen, Regiearbeit im deutsch- und griechischsprachigen Kulturkreis (Versuch eines allgemeinen Abrisses und Vergleichs).

07.03.2017 (19.00-21.00, Raum 105, im Neuen Gebäude der Philosophischen Fakultät)
Natascha Papanastasiou (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο", Α.Π.Θ.
Kriegstraumata im Generationenroman am Beispiel Deutscher Gegenwartsliteratur

14.03.2017 (19.00-21.00, Raum 109, im Neuen Gebäude der Philosophischen Fakultät)
Marion Hoffmann (langjährige Mitarbeiterin des UNHCR (Hochkommissär der Vereinten Nationen für die Flüchtlinge))
Flüchtlinge in Griechenland.

Sabine Wähning (Head of the UNHCR Office in Thessaloniki)
informiert über die aktuelle Flüchtlingslage

21.03.2017 (19.00-21.00, Raum 109, im Neuen Gebäude der Philosophischen Fakultät)
Απόστολος Kαρακάσης (Επ. καθηγητής Τμήματος Κινηματογράφου Α.Π.Θ.)
Ντοκιμαντέρ: Αποτύπωση ή αναπαράσταση της πραγματικότητας;

28.03.2017 (19.00-21.00, Raum 109, im Neuen Gebäude der Philosophischen Fakultät)
Νίκος Καπαντζάκης (Μουσικός, μέλος των Human Puppets, Plexiglas και Dislocation Genders)
Σταυρούλα Τσιάρα (Μεταφράστρια, Καθηγήτρια Γερμανικών)
Krautrock: Kosmische Musik von der Autobahn/Κράουτροκ: Συμπαντική μουσική από τον αυτοκινητόδρομο.

04.04.2017 (19.00-21.00, Raum 109, im Neuen Gebäude der Philosophischen Fakultät)
Prof. Dr. Isabel Hernández (Germanistische Literaturwissenschaft, Univ. Complutense, Madrid)
Don Quijote, Don Sylvio und der Bildungsroman

25.04.2017 (19.00-21.00, Raum 109, im Neuen Gebäude der Philosophischen Fakultät)
Λουκής Χασιώτης (Επ. καθηγητής Τμήματος Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας και Kοινωνικής Ανθρωπολογίας Α.Π.Θ.)
Η  εμπειρία της ναζιστικής κατοχής στην Ευρώπη

23.05.2017 (19.00-21.00, Raum 105, im Neuen Gebäude der Philosophischen Fakultät)
Eleftheria Toli (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο", Α.Π.Θ.
Konstruktionen von Erinnerung in Marcel Beyers Romane "Spione" und "Kaltenburg".

Αμαλία Φύκα (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο", Α.Π.Θ.)
Eine intralinguistische Untersuchung mit Digitalen Apps (Applikationen): Falsche Freunde deutsch /griechisch

30.05.2017 (16.00-18.30, Raum 102, im Neuen Gebäude der Philosophischen Fakultät)
Dr. Wiebke von Bernstorff (Universität Stiftung Hildesheim)
"Freiheit!" - eine Betrachtung von Friedrich Schiller bis zu Emily Dickinson

Wintersemester 2016/17

1.11.2016 (18.30-20.30, Raum 102, im Neuen Gebäude der Philosophischen Fakultät)
Prof. Dr. Wynfrid Kriegleder (Universität Wien)
Deutsche und österreichische Literatur. Gedanken über zwei Nationalliteraturen.

22.11.2016 (18.30-20.30, Raum 109, im Neuen Gebäude der Philosophischen Fakultät)
Χριστίνα Τακούδα (Δρ. εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Α.Π.Θ.))
Πολυγραμματισμοί και κριτικός γραμματισμός στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.

29.11.2016 (19.00-21.00, Raum 102, im Neuen Gebäude der Philosophischen Fakultät)
Ioanna Titoki (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο" (Α.Π.Θ.))
Resilienzförderung im DaF-Unterricht in griechischen öffentlichen Schulen.

13.12.2016 (18.30-20.30, Raum 109, im Neuen Gebäude der Philosophischen Fakultät)
Λένα Γιαλαμπούκη (Δρ. Γλωσσολογίας, Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών (Α.Π.Θ.))
Ειδησεογραφική πρακτική και ο επαναπροσδιορισμός της θεσμικής ταυτότητας του/της δημοσιογράφου: μια κριτική προσέγγιση

17.01.2017 (18.30-20.30, Raum 109, im Neuen Gebäude der Philosophischen Fakultät)
Πέτρος Θεοδωρίδης (πολιτικός επιστήμονας, συγγραφέας)
Χρόνος, Ταυτότητες και Ξένοι

 


Drucken