Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2019-20

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20

Σύμφωνα με την παρ.4, αρ. 15 του Ν. 3404/2005, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. γ, άρθ. 57 του  Ν. 4186/2013 και ισχύει, η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα και  "το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε." (παρ. 1 του άρθ. 1 της Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (Φ.Ε.Κ. 3185/16122013 τ. Β’)

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 2 της Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (Φ.Ε.Κ. 3185/16122013, τ. Β’), τα εξεταζόμενα μαθήματα των κατατακτηρίων και η ύλη τους ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος του Πανεπιστημίου και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Συνέλευση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. στη συνεδρίασή της με αρ. 421/16-5-2019 αποφασίζει ότι τα τρία (3) εξεταζόμενα μαθήματα στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ για το ακ. έτος 2019-20 θα είναι τα εξής:

1. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
2. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

Η σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος, κατά τις ώρες κοινού 12.00-13.00, από 1.11.2019-15.11.2019.

 Την ύλη των εξεταζομένων μαθημάτων θα βρείτε εδώ


Drucken