Ενυάλιο κληροδότημα: επιχορήγηση διδακτόρων της Φιλοσοφικής Σχολής

Ανακοίνωση του προγράμματος επιχορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε διδάκτορες της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Ενυάλιον Κληροδότημα εις μνήμη Λάμπρου Ενυάλη»

Σας διαβιβάζουμε, την ανάρτηση στη διαύγεια της εγκεκριμένη, με την υπ. αριθμ. Πρωτ: 19888/10-04- 2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ανακοίνωση επιχορήγησης διδακτόρων της Φιλοσοφικής Σχολής, για την εκτύπωση διδακτορικής διατριβής από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Ενυάλιον Κληροδότημα εις μνήμη Λάμπρου Ενυάλη»


Drucken