Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, κατεύθυνση Διερμηνείας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Βρείτε εδώ την προκήρυξη θέσεων για την κατεύθυνση Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Προθεσμία υποβολής φακέλων υποψηφιότητας 15 Απριλίου – 30 Μαΐου 2019.


Drucken