Προκήρυξη θέσεων ΠΜΣ για το ακαδ. έτος 2019-20 - Αιτήσεις συμμετοχής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-20

 

 

Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ, προκηρύσσει 14 θέσεις εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών

«Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο χώρο» για το εκ. έτος 2019-2020, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

 • 7 θέσεις για την κατεύθυνση Λογοτεχνία-Πολιτισμός
 • 7 θέσεις για την κατεύθυνση Γλωσσολογία-Διδακτική

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Α. κατεύθυνση Λογοτεχνίας-Πολιτισμού

 • επαρκείς γνώσεις της ιστορίας της γερμανικής λογοτεχνίας
 • μεθοδολογία ανάλυσης λογοτεχνικών κειμένων
 • εξοικείωση με τις βασικές θεωρίες λογοτεχνίας του 20ου αιώνα

Β. κατεύθυνση Γλωσσολογίας-Διδακτικής

 • επαρκείς γνώσεις   σε   βασικές   θεωρίες   και   πρακτικές της   θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας
 • βασική θεωρητική επιστημονική γνώση αλλά και επαρκής πρακτική κατάρτιση σχετικά με τη διδασκαλία και την εκμάθηση των ξένων γλωσσών/της γερμανικής ως ξένης γλώσσας
 • εξοικείωση με επιστημονικά κείμενα σε σχέση με τα (1) και (2)

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/-ες πτυχιούχοι του Τμήματος καθώς και άλλων Τμημάτων και Σχολών, όπως καθορίζεται από τον ιδρυτικό του νόμο (ΦΕΚ 3523/2014 τ.Β’ άρθρο 4) και την εγκεκριμένη απόφαση της Συγκλήτου (αρ. συν. 2958/12-13.4.2018) σχετικά με την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Οι υποψήφιοι/-ες ΜΦ για να καταθέσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις

 • Βαθμός πτυχίου "λίαν καλώς" και άνω
 • Άριστη γνώση γερμανικής και ελληνικής
 • Πολύ καλή γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας

Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών τους οι υποψήφιοι/-ες καλούνται σε γραπτή εξέταση και προφορική συνέντευξη. Η γραπτή εξέταση διεξάγεται κατά βάση στη γερμανική γλώσσα.

Στόχος της εξέτασης είναι να αξιολογηθούν η ικανότητα κατανόησης και παραγωγής επιστημονικού λόγου στη γερμανική και την ελληνική γλώσσα, η κριτική σκέψη των υποψηφίων καθώς και οι δεξιότητες διαχείρισης επιστημονικών θεμάτων σχετικών με τα αντικείμενα της κάθε κατεύθυνσης.

Αιτήσεις συμμετοχής θα κατατίθενται από τη Δευτέρα 26/08/2019 έως και τη Δευτέρα 9/9/2019 στη Γραμματεία του Τμήματος την ώρα λειτουργίας της θυρίδας για το κοινό 12μ.μ. με 1μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2310 995237

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση (στην ιστοσελίδα www.del.auth.gr)
 2. Αντίγραφο πτυχίου (βαθμός πτυχίου λίαν καλώς)
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 4. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας πέραν της γερμανικής
 5. Βιογραφικό σημείωμα
 6. Γραπτή αιτιολόγηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (περίπου 300 λέξεις)
 7. Αντίτυπα δημοσιεύσεων διπλωματικών εργασιών ή πιστοποιητικά συναφών επιστημονικών δραστηριοτήτων, εφόσον υπάρχουν (σε ηλεκτρονική μορφή)

Εκ του Τμήματος


Drucken