"Η Γερµανική ως ξένη γλώσσα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σηµερινή κατάσταση και προοπτικές", 18-20.11.2005

Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης διοργανώσε στις 18 - 20.11.2005 Επιστημονική Διημερίδα με θέμαΗ Γερμανική ως ξένη γλώσσα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σημερινή κατάσταση και προοπτικές“.

Στη Διημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας από Αλβανία, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Ελλάδα, Κροατία, Ρουμανία, Σερβία - Μαυροβούνιο, Σλοβενία, Τουρκία, F.Y.R.O.M. κ.ά.

Κύριος ομιλητής ήταν ο καθηγητής Hermann Funk (Πανεπιστήμιο Jena) με θέμα ομιλίας ,,Εκπαίδευση εκπαιδευτικών της γερμανικής ως ξένης γλώσσας - Νέες προκλήσεις σε νέο επαγγελματικό περιβάλλον“.

Περισσότερες πληροφορίες στα Πρακτικά του Συνεδρίου:

Symposium DaF in Südosteuropa.Bestandsaufaufnahme uns Perspektiven. A. Kilari et al. (eds), Kornelia Sfakianaki Editions,Thessaloniki:2006


Drucken