Διεθνές συνέδριο Generative Approaches to Language Acquisition (GALA), 6-8.09.2011

Διεξαγωγή του διεθνούς συνεδρίου Generative Approaches to Language Acquisition (GALA) από 6-8 Σεπτεμβρίου 2011 
στο ξενοδοχείο Καψής στην πόλη μας

(Ιστοσελίδα συνεδρίου: http://gala2011.web.auth.gr/).

Το συνέδριο, που διεξάγεται κάθε δύο χρόνια σε διαφορετική χώρα της Ευρώπης, φιλοξενεί ανακοινώσεις από συνέδρους που προέρχονται από 25  χώρες και επικεντρώνει σε θέματα γλωσσικής κατάκτησης πρώτης και δεύτερης γλώσσας, γλωσσικής παθολογίας και διγλωσσίας/πολυγλωσσίας.


Drucken